Εγκατάσταση Κουζίνας

Η σύνδεση της ηλεκτρικής κουζίνας πρέπει να γίνει από αδειούχους ηλεκτρολόγους ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία για την απαλλαγή οποιουδήποτε προβλήματος. Ακολουθούνται ισχύοντες κανονισμοί και διατάξεις με βάση τα νέα πρότυπα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Διαδικασία σύνδεσης της ηλεκτρικής κουζίνας:
  1. Αρχικά, ο ηλεκτρολόγος θα κάνει αναγνώριση των αγωγών γείωσης, ουδέτερου και φάσης στο κουτί σύνδεσης στο ακίνητο που θα κάνουμε τη σύνδεση της ηλεκτρικής κουζίνας.
  2. Θα κάνουμε διακοπή του ρεύματος από τον πίνακα ώστε να μην γίνει κανένα βραχυκύκλωμα.
  3. Χρησιμοποιώντας ένα δοκιμαστικό ή πολύμετρο κάνουμε τον έλεγχο ότι όντως έχουμε κάνει αποσύνδεση στο ρεύμα.
  4. Έπειτα, ο ηλεκτρολόγος μας συνδέει τον αγωγό γείωσης.
  5. Ο ηλεκτρολόγος μας αναγνωρίζει τη συνδεσμολογία της σύνδεσης. Πιο σύνηθες είναι η μονοφασική.
  6. Τέλος, ενώνει την ηλεκτρονική κουζίνα με τον ηλεκτρικό πάροχο.
Απαιτούμενα υλικά
  • Καλώδιο εύκαμπτο 1-1,5 m, διατομής 3*6 τχ ή 5*6 τχ ανάλογα με τον τύπο συνδεσμολογίας της κουζίνας
  • Μία κλέμα διατομής 6 – 10 τχ για να ενώσουμε το καλώδιο της κουζίνας με το καλώδιο της παροχής μας
  • Εργαλεία (κόφτης, πένσα, παπαγαλάκι, κατσαβίδια, πολύμετρο, μονωτική ταινία)
Ο τρόπος σύνδεσης

Στην μονοφασική συνδεσμολογία από τον τοίχο βγαίνουν 3 αγωγοί των 6 τ.χ. Ένας μαύρος, ένας μπλε ή γκρι, και ένας κίτρινος ή κιτρινοπράσινος. Πολλές φορές ο χρωματικός κώδικας των καλωδίων δεν τηρείται γι’ αυτό και χρειάζεται εξειδικευμένος τεχνικός που θα ελέγξει τα καλώδια και θα εντοπίσει πιο είναι τι.

Συνήθως το μαύρο είναι η φάση L, το μπλε είναι ο ουδέτερος Ν και το κιτρινοπράσινο είναι η γείωση GND.

Απογυμνώνουμε προσεκτικά το περίβλημα του εύκαμπτου καλωδίου (μόνωση) και στη συνέχεια ενώνουμε το κάθε εσωτερικό καλώδιο (καφέ, μπλε, κιτρινοπράσινο) με την κουζίνα, σύμφωνα με τη συνδεσμολογία της κάθε συσκευής.

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος εγκατάστασης:

– για ελεύθερη κουζίνα είναι 25€ χωρίς ΦΠΑ.

-για φούρνο + εστίες είναι 45€ χωρίς ΦΠΑ.

Αρέσει σε %d bloggers: